LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
15/01/2018
07:30

Tổng kết ngành xây dựng (Hoãn họp)

PTB Nguyễn Văn Khoa, QHXDSở Xây dựngxe 00003
07:30

Tổng kết công tác nội chính 

PTB Đặng Văn ThànhTỉnh ủyxe 0631
13:30

Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh (1,5 ngày)

PTB Nguyễn Văn Khoa, Tp TCLĐTT VHTL tỉnhxe 00003
16/01/2018
07:30

HĐND tỉnh khảo sát bến xe Tây Sơn

PTB Phan Thăng Long, QHXD, XTĐTHương Sơnxe 7769
17/01/2018
08:30

Làm việc với FHS

Trưởng ban; các PTB: Đặng Văn Thành, Phạm Trần Đệ, Hoàng Thanh Tùng; các phòng chuyên mônVp Kỳ Lợi
14:00

Hội thảo đề án phát triển CN TTCN

PTB Đặng Văn Thành, các phòng liên quanKs Mường Thanh VAxe 0631
14:00

Họp thống nhất một số nội dung về công tác BVMT

PTB Hoàng Thanh Tùng, TNMTSở TNMT
14:00

Họp về thực hiện KL DA nước KKT (Hoãn họp)

PTB Nguyễn Văn Khoa, QHXDUBND tỉnhxe 00003
18/01/2018
07:30

Hội nghị triển khai chuyên đề HCM 2018 (cả ngày)

Trưởng ban; các Phó Trưởng banTT VHTL tỉnh
19/01/2018
07:30

HĐND tỉnh làm việc về quy hoạch các bến xe

PTB Phan Thăng Long, QHXD, XTĐTHĐND tỉnhxe 7769
07:30

Họp rà soát quy hoạc KKT Cầu Treo và KCN Gia Lách

Các PTB: Hoàng Thanh Tùng, Phan Thăng Long; QHXD, VPDDSở Xây dựngxe 7769
08:30

Họp xử lý kiến nghị Cty 1-9

PTB Đặng Văn Thành, QLDN, QHXD, TNMT, KHTCKỳ Phươngxe 0631
13:30

Tổng kết Công đoàn các KKT

PTB Nguyễn Văn Khoa, VP, TCLĐ, QLDN, TTraKCN VA1xe 00003
14:00

Họp Lãnh đạo Ban và BTV Đảng ủy

Trưởng ban, các PTB, BTV Đảng ủyVp Kỳ Lợi
15:00

Họp Đoàn công tác huyện Kỳ Anh

PTB Hoàng Thanh TùngCông an tỉnhXe 0450
20/01/2018
07:30

Họp rà soát kinh phí BTGPMB

PTB Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khoa, KHTC, QLDAUBND thị xã KAxe 00003