LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
24/09/2018
08:00

Hội nghị trực tuyến về KTXH 2018

PTB Đặng Văn ThànhVNPTxe 0631
14:30

UBND tỉnh làm việc với FHS về DA nước KKT

PTB Nguyễn Văn Khoa, QLĐTUBND tỉnh
14:30

Họp tổng kết NQ14 và Chỉ thị 21

PTB Đặng Văn ThànhUBND thị xã KAxe 0631
26/09/2018
08:00

Họp Hội đồng khoa học ĐHHT

PTB Đặng Văn ThànhĐHHTxe 0631
08:00

Hội thảo về CN 4.0 và ATTT mạng

PTB Phạm Trần Đệ, VPKS Ngân Hà - Tp HTxe 00259
13:30

Đoàn Học viện quốc phòng đi KKT

PTB Đặng Văn ThànhFHSxe 0631
27/09/2018
07:30

UBND tỉnh làm việc với Đoàn học viện QP

PTB Phạm Trần ĐệUBND tỉnhxe 00259