LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
16/04/2018
14:00

Họp về nhà ở Cảng vụ Hàng hải

PTB Hoàng Thanh Tùng, TNMT, QHXD, QLĐT, KHTHVp Kỳ Lợi
18/04/2018
08:00

Hội nghị đối thoại, phổ biến pháp luật cho DN

PTB Phạm Trần Đệ, QLDNUBND thị xã KAXe 0450
08:30

Làm việc với DUKAN

Trưởng ban; các PTB: Đặng Văn Thành, Hoàng Thanh Tùng; các Tphòng chuyên mônVp Kỳ Lợi
10:00

Làm việc với VAPCO

PTB Hoàng Thanh Tùng, Các phòng liên quanVp Kỳ Lợi
14:30

Hội nghị Tỉnh ủy

Trưởng ban, PTB Đặng Văn ThànhTỉnh ủyxe 0631
19/04/2018
08:00Hội nghị tại Đại học Hà TĩnhPTB Phạm Trần ĐệĐHHT
14:00

HĐND tỉnh làm việc với Thị xã Kỳ Anh

PTB Đặng Văn ThànhUBND thị xã KAxe 0631
20/04/2018
08:00

Hội nghị trực tuyến CP về XDCB

PTB Nguyễn Văn KhoaTT Công báoxe 00003