LỊCH TRONG TUẦN

Ngày bắt đầuGiờ bắt đầuNội dungChủ trìĐịa điểmPhương tiện
16/07/2018
07:30

Họp Hội đồng nhân dân tỉnh (16,17 và 18/7)

Trưởng ban, PTB Đặng Văn ThànhUBND tỉnhxe 0631