Từ ngày:   18/11/2019  đến ngày:  24/11/2019
 • Thứ 6 Ngày 22/11/2019

  07:30 tại Kỳ Trung

  Tiếp xúc cử tri Kỳ Trung

  14:00 tại Thôn hà Phong, Kỳ Phong

  Tiếp xúc cử tri thôn Hà Phong - Kỳ Phong

  07:30 tại TT Tây Sơn

  Tiếp xúc cử tri Tây Sơn

  14:00 tại Sơn Mai

  Tiếp xúc cử tri Sơn Mai

  07:30 tại Kỳ Trung

  Tiếp xúc cử tri Kỳ Trung

  14:00 tại Sơn Mai

  Tiếp xúc cử tri Sơn Mai

 • Thứ 7 Ngày 23/11/2019

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmPhương tiện
07:30

Hội nghị học tâp các NQTW 11 khóa XII

Trưởng ban, các Phó Trưởng banTT VHĐA tỉnh

Thứ 5

Ngày 21/11/2019

Đăng nhập