Từ ngày:   21/09/2020  đến ngày:  27/09/2020
  • Thứ 5 Ngày 24/09/2020

  • Thứ 6 Ngày 25/09/2020

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmPhương tiện
14:30

Làm việc với Cty TNHH Vỹ Hùng

PTB Phạm Trần Đệ, QLDN, QLĐTVp Kỳ Lợi
14:30

Họp rút kinh nghiệm PCLB

PTB Lê Trung PhướcUBND tỉnh

Thứ 4

Ngày 23/9/2020

Đăng nhập