Từ ngày:   29/05/2017  đến ngày:  04/06/2017
 • Thứ 3 Ngày 30/05/2017

  08:15 tại KKT Vũng Áng và Vp Kỳ Lợi

  Đoàn VPTW Đảng khảo sát KKT

  14:30 tại Tỉnh ủy

  Đoàn VPTW Đảng làm việc với Tỉnh ủy

  14:00 tại Hương Sơn

  Kiểm tra PCLB Hương Sơn

 • Thứ 4 Ngày 31/05/2017

  07:30 tại Tỉnh ủy

  Hội nghị triển khai NQTW2 về DCCS

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmPhương tiện
08:00

Họp về phương án thẩm định ĐTM trong KKT

PTB Hoàng Thanh Tùng, TNMTSở TNMT
08:00

Khảo sát vị trí Lò đốt rác 

PTB Phan Thăng Long, TNMT, QHXDSơn Kim 1xe 7769
14:00

Đoàn GS HĐND tỉnh làm việc Tx Kỳ Anh

PTB Đặng Văn Thành, Hoàng Thanh Tùng; TNMTUBND thị xã KAxe 00259
14:30

Làm việc với Tư vấn QH KTXH

PTB Đặng Văn ThànhSở KHĐTxe 0631

Thứ 2

Ngày 29/5/2017

Đăng nhập