Từ ngày:   26/09/2016  đến ngày:  02/10/2016
  • Thứ 6 Ngày 30/09/2016

    14:00 tại UBND tỉnh

    Thanh tra CP làm việc với UBND tỉnh

  • Thứ 7 Ngày 01/10/2016

    14:00 tại Văn phòng Cầu Treo

    Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmPhương tiện
07:30

Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, thông tin báo chí

PTB Hoàng Thanh Tùng, Văn phòngKs Ngân Hà - Tp Hà Tĩnh
14:30

Họp xử lý kiến nghị Công ty cp phát triển Vũng Áng

PTB Nguyễn Văn Khoa, QHXDSở KHĐTxe 00003

Thứ 5

Ngày 29/9/2016

Đăng nhập