Từ ngày:   15/01/2018  đến ngày:  21/01/2018
  • Lịch trực

  • Chủ nhật Ngày 21/01/2018

  • Thứ 2 Ngày 22/01/2018

    07:00 tại BCHQS thị xã KA

    Tập huấn DQTV 2018

Xem lịch trong tuần

Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmPhương tiện
07:30

Họp rà soát kinh phí BTGPMB

PTB Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Văn Khoa, KHTC, QLDAUBND thị xã KAxe 00003

Thứ 7

Ngày 20/1/2018

Đăng nhập